Skip to main content Skip to search

Storitve

Jasno je, da za vas lahko naredimo vse, kar naredi vsako odlično računovodstvo*. Vključno s tem, da ne boste plačali davkov nič več, kot je nujno potrebno.

1. Preprečili bomo izgubo nadzora nad poslovanjem.
Kljub hitri rasti in vrtoglavim spremembam boste vedno natančno vedeli, kje ste finančno in kaj se vam obeta. Na voljo vam bo ocena tveganja vsake bodoče investicije in poslovno svetovanje glede prihodnjih odločitev.
2. Pripravili vam bomo dokumentacijo za pridobitev vira financiranja.
Rast pomeni stalno pomanjkanje sredstev. Ker ni garancij, jo je težko financirati. Pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo in pomagali utemeljiti pridobitev vira financiranja.
3. Informacijsko vas bomo opremili za brezpapirno poslovanje.
Če pa že uporabljate katero od informacijskih platform, se ji bomo popolnoma prilagodili. Svetovali vam bomo glede izbora tehnologij in vas izobrazili za uporabo.
4. Predali vam bomo vse informacije, ki jih potrebujete za poslovno planiranje.
Vedno boste vedeli, kakšen je rezultat poslovanja in stanje premoženja. Imeli boste vse informacije za planiranje prihodnjih poslovnih dogodkov.
* Kaj lahko naredi za vas vsako odlično računovodstvo?

vodenje glavne knjige, analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk, obračun davka na dodano vrednost, vodenje davčnih evidenc, izdelava zaključnega računa, izdelava medletnih bilanc, obračun plač, obračun socialnih prispevkov za zavezanca, obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, obračun pogodb za prokuro, vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih, izdelava poročil za Banko Slovenije, izdelava statistike finančnih računov, vodenje plačilnega prometa, obračun obresti, zamudnih obresti, priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, priprava izvršb, priprava opominov, priprava medletnih poročil za AJPES, intrastat, pomoč pri združitvah, pripojitvah in oddelitvah podjetij, cenitev podjetij za notranje potrebe.

Spoznajmo se. Pokličite nas na (01) 580 78 10 in preverite, kako vam lahko pomagamo.